Nowoczesne metody usuwania żylaków

Żylaki są objawem przewlekłej choroby żylnej, która dotyka 60% dorosłej części społeczeństwa, a jedną z najczęściej zalecanych metod leczenia jest zabieg chirurgicznego usunięcia zmienionych żył. Istnieje wiele metod usuwania żylaków. Jeśli zadają sobie Państwo pytanie, którą metodę wybrać i czy warto zdecydować się na nowoczesne metody usuwania żylaków, to zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły duży postęp technologiczny, który, z korzyścią dla pacjenta, wpłynął znacząco na rozwój medycyny zabiegowej. W zakresie zabiegowego leczenia żylaków od pewnego czasu do kanonu chirurgii naczyniowej weszło kilka nowych metod usuwania żylaków, a ich dostępność dla pacjenta zdecydowanie wzrosła zarówno w sektorze usług refundowanych, jak i usług prywatnych.

Metody zabiegowego usuwania żylaków znacząco różnią się od siebie, a ze względu na przebieg zabiegu i jego inwazyjność można podzielić je na trzy grupy:

 • Klasyczna operacja żylaków
 • Małoinwazyjne zabiegi wewnątrznaczyniowe
 • Skleroterapia

Zabiegi z każdej z wymienionych grup realizowane są w placówkach w Opolu i Krapkowicach po uprzedniej konsultacji lekarskiej kwalifikującej do zabiegu (umów wizytę). Pochylmy się na chwilę nad każdą z metod.
 

Spis treści

 1. Małoinwazyjne zabiegi wewnątrznaczyniowe – zamknięcie żyły zamiast wycięcia
 2. Skleroterpia – sklejenie światła żyły środkiem obliterującym
 3. Tradycyjne leczenie chirurgiczne żylaków czyli operacja metodą Babcocka
 4. Metody usuwania żylaków – jaką wybrać?
 5. Nowoczesne metody usuwania żylaków - Podsumowanie
   

Małoinwazyjne zabiegi wewnątrznaczyniowe – zamknięcie żyły zamiast wycięcia

Przez wewnątrznaczyniowe zabiegi małoinwazyjne rozumie się metody usuwania żylaków nie wymagające wykonania otwartego cięcia na skórze. Ich cechą charakterystyczną jest, że podczas zabiegu nie wycina się żyły, a jedynie przez drobne nakłucia w skórze wprowadza się do żyły czynnik powodujący jej zamknięcie, co daje ten sam efekt leczniczy. Co może być czynnikiem zamykającym żyłę „od środka”?. Technik jest kilka, a ze względu na swoją popularność warto wymienić:

 • Termoablację laserową (EVLT - Endovenous Laser Ablation/Endovenous Laser Treatment)
 • Termoablację falami radiowymi (EVRF - Endovenous Radiofrequency Therapy)
 • Termoablecję parą wodną (SVS - Steam Vein Sclerosis)

Małoinwazyjne zabiegi wewnątrznaczyniowe uważane są za najbezpieczniejszą metodę usuwania żylaków pozostawiającą mały uraz oraz pozwalającą na szybką rekonwalescencję. Jako takie rekomendowane są przez Europejskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej (ESVS) jako metoda pierwszego wyboru w zabiegowym leczeniu żylaków. Przeszkodą w zastosowaniu tych metod może być anatomia zmian żylnych. Zbyt kręte lub zbyt szerokie żylaki mogą być przeciwwskazaniem do zastosowania metod leczenia wewnątrznaczyniowego, przez co w takim przypadku metodą z wyboru staje się tradycyjna operacja.
 

Skleroterpia – sklejenie światła żyły środkiem obliterującym

Inną techniką zaliczaną do nowoczesnych metod usuwania żylaków jest skleroterapia. Tak, jak w małoinwazyjnych zabiegach naczyniowych, przy zostosowaniu tej techniki dochodzi do zamknięcia światła żyły na skutek działania czynnika wewnątrznaczyniowego, jednak w tym przypadku czynnikiem tym jest środek chemiczny tzw. płyn obliterujący. Substancję tą wprowadza się do żył za pomocą mikroostrzyknięć w miejscach wystąpienia zmian żylnych.

Skleroterapia znajduje zastosowanie głównie w usuwaniu żylaków małych i średnich, a także teleangiektazji (tzw. pajączków). Metoda ta jest niewątpliwie szybka, nie wymaga znieczulenia i może być stosowana w warunkach ambulatoryjnych. Nie mniej jednak ma również pewne ograniczenia. Zastosowanie metody nie pozwala na usunięcie przyczyny powstania żylaków (niewydolnych pni żylnych), przez co ryzyko nawrotów jest znacznie wyższe niż w przypadku innych metod leczenia. Metoda natomiast niejednokrotnie stosowana jest jako uzupełnienie małoinwazyjnych zabiegów wewnątrznaczyniowych.
 

Tradycyjne leczenie chirurgiczne żylaków czyli operacja metodą Babcocka

W porównaniu do nowoczesnych metod usuwania żylaków tradycyjna operacja jest zdecydowanie najbardziej inwazyjną metodą na pozbycie się żylaków. Przeprowadza się ją w znieczuleniu podpajęczynówkowym („w kręgosłup”) lub ogólnym („narkoza”). Zabieg polega na chirurgicznym wycięciu żyły odpiszczelowej, przez kilka większych cięć (w pachwinie, na udzie, podudziu i w okolicy kostki), a pozostałe żylaki usuwa się z drobnych kilkumilimetrowych cięć w miejscu występowania zmian. Operacja przez swój charakter wymaga dłuższej rekonwalescencji i pozostawia blizny. Nie oznacza to, że jest jednoznacznie najgorszą metodą. Wciąż w przypadku rozległych zmian o skomplikowanej anatomii klasyczna operacja żylaków przewyższa skutecznością nowoczesne metody usuwania żylaków, przez co niejednokrotnie jest metodą z wyboru. Jest to obecnie również jedyna metoda zabiegowego leczenia żylaków objęta refundacją.
 

Metody usuwania żylaków – jaką wybrać?

W tym celu należy zasięgnąć opinii eksperta. O doborze metody leczenia powinien decydować chirurg naczyniowy podczas wizyty kwalifikacyjnej. Lekarz na wizycie zbierze wywiad oraz przeprowadzi badanie USG Doppler oceniające skalę i charakter zmian żylnych, które mają największy wpływ na możliwość zastosowania nowoczesnych metod usuwania żylaków. W przypadku braku przeciwwskazań na decyzję może również mieć wpływ zasobność portfela. W przypadku laserowego usuwania żylaków lub innych małoinwazyjnych metod wewnątrznaczyniowych trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 3500-4000 PLN za zabieg na jednej nodze (więcej w przypadku bardzo rozległych zmian i żylaków nawrotowych). Klasyczna operacja, jeśli wykonywana bez refundacji, może kosztować nawet więcej, bo 4000-5000 PLN w przypadku operacji jednej nogi. Koszt jednego zabiegu skleroterapii najczęściej zamyka się w kwocie 1000 PLN (czasem wymagane są dwa zabiegi), jednak ze względu na ograniczone zastosowanie trudno w sposób jednoznaczny porównywać jej koszt z innymi metodami.
 

Nowoczesne metody usuwania żylaków - Podsumowanie

Porównując tradycyjne i nowoczesne metody usuwania żylaków można łatwo wysnuć wniosek, że małoinwazyjne zabiegi naczyniowe pod wieloma względami przewyższają pozostałe metody, jednak realny rachunek korzyści i start może różnić się w zależności od charakteru zmian żylnych. Dlatego rozważając odpowiednią dla siebie metodę zawsze w najlepiej udać się do specjalisty.