Jakub Palacz — Chirurgia naczyniowa
Opole, Krapkowice

Związałem się z zawodem lekarza ponad 15 lat temu. Dziś jako chirurg naczyniowy specjalizuję się w małoinwazyjnych zabiegach naczyniowych oraz ultrasonografii dopplerowskiej.

W pracy stawiam na rzetelność zarówno przeprowadzanych badań, jak i przekazywanych informacji, a moją ambicją zawodową jest zawsze dotrzymywać kroku szybkiemu rozwojowi współczesnej medycyny.

Kilka faktów o mnie:

 • Specjalista chirurgii naczyniowej
 • Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Praca doktorska z zakresu chirurgii wewnątrznaczyniowej zwieńczona tytułem doktora nauk medycznych
 • Członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (ESVS) oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (PTCHN)
 • Starszy asystent Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej USK w Opolu
 • Adiunkt Katedry Chirurgii Uniwersytetu Opolskiego
 • Ukończył kursy certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii
 • W trakcie swojej kariery odbywał staże w klinikach w Polsce, Irlandii i Niemczech
 • Autor publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych
 • Realizował program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania tętniaków aorty
 • Posiadacz certyfikatu GCP - Good Clinical Practice (Dobrej Praktyki Klinicznej)

Opinie

Opinie na temat mojej działaności można znaleźć na platformie ZnanyLekarz.pl

ZnanyLekarz.pl

Publikacje

 • Wewnątrznaczyniowe dwuetapowe leczenie tętniaków aorty brzusznej z użyciem Heli-FX EndoAnchor System (Chirurgia Polska, 2019)
 • Early abdominal aortic rupture after Nellix endovascular aneurysm sealing (Acta Angiologica, 2018)
 • Wpływ przedłużonej angioplastyki balonowej tętnicy udowej na jej skuteczność (Praca doktorska, 2020)
 • Pęknięty tętniak aorty zstępującej — duże wyzwanie dla niedużego ośrodka chirurgii naczyniowej (Chirurgia Polska, 2018)
 • An association between parvovirus B19 infection and the severity of coronary atherosclerosis. (Kardiologia Polska, 2019)
 • Czas inflacji balonu podczas angioplastyki obwodowej — jak to robimy? (Chirurgia Polska, 2016)
 • Porównanie stopnia uszkodzenia mięśnia sercowego po zastosowaniu kardioplegii krwistej i krystaloidowej u pacjentów poddanych zabiegowi izolowanej wymiany zastawki aortalnej (Chirurgia Polska, 2016)